And then we danced

2023-01-10

är ett skirt och pulserande coming of age-drama om att vara gay i den georgiska dansvärlden. Merab strävar mot en karriär som professionell dansare när den karismatiske Irakli gör entré i repsalen och i hans liv. Ömma och förbjudna känslor spirar i den stränga maskulina miljön samtidigt som de två blir rivaler om en plats i nationalensemblen.

And Then We Danced handlar om sexuellt uppvaknande, modet att bryta normer i ett patriarkalt samhälle och vikten av att tro på sin egen förmåga och sin kreativitet.

»