Bellevilles baby

2022-08-16

En känsla av längtan, något som gått förlorat och aldrig kommer tillbaka.
Ett telefonsamtal från en ungdoms kärlek väcker minnen från ett gemensamt förflutet. Han berättar att han har suttit många år i fängelse, och försöker genom hennes minnen från deras tid tillsammans återskapa sin egen person. Mia är tveksam, åren har gått och hon är nu på en helt annan plats, i ett annat liv. Hon har inga klara bilder av deras tid tillsammans…eller vill inte ha det. Så småningom kommer det tillbaka, hon minns våren de möttes i Paris, hon minns vespan, upploppen och katten som hette Baby. Hon minns också att allt en dag var borta och att livet förändrades. Belleville Baby är en film om tidens gång, kärleken och det som gick förlorat.