Broken

2022-03-17

Broken är en film som med 11-åriga Skunks ögon skildrar hur det är att växa upp och lämna den trygga barndomen. Om att upptäcka en problematisk vuxenvärld och att överleva det kaos som uppstår när man ser världen med nya ögon.