Drivkraft

2021-01-18

Wilhelmina, Maja, Alma och Maxine tränar gymnastik. De gör det för att det är roligt, för
att utvecklas och lära sig nya saker och för att bli riktigt bra och tävla i stora mästerskap.