Mapplethorpe: Look at the Picture

2022-09-30

Fenton Bailey, Randy Barbato | 2016
Robert Mapplethorpe var en av 1900-talets mest kontroversiella och provokativa fotografer.
Trots – eller kanske tack vare – sin katolska uppväxt kom hans karriär att definieras av konst
som gjorde hans konservativa omvärld minst sagt förbannad, samtidigt som konstvetarna
ställde sig i kö för att låta sig fascineras, imponeras och exploateras av hans verk.
En ikon i såväl gaycommunityn som i konstsammanhang, som här har fått sitt liv
slående vackert porträtterat i en film fylld till bredden med droger,
hipsterdekadens och naturligtvis fantastiska foton.

»