Mellan himmel och helvete

2021-09-24

Sara trodde att hens ledsamhet endast var depression, men för ett år sedan fick hen diagnosen bipolär typ 2. Sjukdomen som hen ärvt från sin finska släkt. Nu arbetar Sara med att bryta stigmat och tystnadskulturen både i sin egen släkt och i samhället.