Min lilla syster

2021-10-22

Stella är 12 år och på väg in i de spännande tonåren. Hon jämför sig med storasystern Katja, konståkningstalangen som hon ser upp till mycket. Världen vänds upp och ner när Stella i hemlighet upptäcker att Katja brottas med en svår ätstörning. Sjukdomen får familjelivet att krackelera och Stella ställs inför svåra val. Min lilla syster visar vad som händer när drömmar slår fel och kontrollbehovet blir ohanterlig.”

På Svenska Filminstitutets hemsida finner du en filmpedagogisk modell för samtal om rättvisa, jämställdhet och demokrati och där ingår filmen Min lilla syster. Modellen heter Lika vär(l)d -för vem? Materialet har tagits fram för att erbjuda pedagoger underlag för att, utifrån filmscener, initiera och leda samtal om rättvisa, jämställdhet och demokrati.