Polis

2023-01-11

Nervig socialrealism av allra bästa sort

En enhet inom den parisiska polisen arbetar uteslutande med brott mot barn. De gör allt från att jaga pedofiler och barnporr, till att slå ned på ligor som använder barn som tiggare. En fotograf tar uppdraget att skildra deras arbete och blir snart engagerad i både polisarbetet och människorna hon tänkt sig gestalta. Frankrike har en tradition av bra snutfilmer, från 40-talets film noir till dagens socialrealistiska polisdramer. Polis tillhör definitivt den senare riktningen och står sig väl i jämförelse med en lysande genrekusin som Xavier Beauvois Ung snut. De två filmerna bär också gemensamt att det inte är kriminalintrigen som är kärnan, utan de fint utmejslade personporträtten och skildringen av polisgruppen, kamratskapen och kärleken dem emellan – samt slitningarna.