Quo Vadis Aida

2023-01-09

Bosnien, juli 1995.

Aida är översättare för FN i den lilla staden Srebrenica. När den serbiska armén tar över staden är hennes familj bland de tusentals som letar efter skydd i FN-lägret. Som översättare har Aida tillgång till viktig information som hon behöver tolka. Hennes make Nihad är rektor och de känner att deras söner Hamdija och Sejo är i stor risk för repressalier från den segrande serbiska armén.
Familjen gömmer sig i den nedlagda batterifabriken under FN:s förmodade skydd med tusentals andra utanför, med kaos och panik som bara växer. Aida rusar frenetiskt och försöker få information från FN-soldaterna. Hon inser att FN-befälhavaren Karremans inte kan göra någonting inför de serbiska styrkorna i antågande.

Filmen ställer svåra moraliska frågor och kan användas i många olika skolrelaterade sammanhang.