Shut Up Haters Swe sub

2023-06-02

Turpa kiinni minun haters (Jon Blåhed, 2019). Kortfilm om 22-åriga Maja som återvänder till Tornedalen efter ett dödsfall i familjen.

«