Solar Mamas

2021-01-18

Rafea är en fattig fyrabarnsmamma från Jordan. Tillsammans med andra kvinnor från olika delar av världen har hon fått möjlighet att gå en sex månader lång kurs på ”The Barefoot College” i Indien. Målet är att kvinnorna, som är analfabeter, ska lära sig hur man använder solenergi, om elektroniska komponenter, lödning och engelska. Färdigheterna ska de ta med sig till sina hembyar för att förbättra livet på sina hemorter och ta makten över sina liv. För Rafea är utmaningen att lära sig engelska och elektronik den lättaste delen av resan. Hennes man är inte glad över hennes resa och försöker tvinga henne tillbaka till Jordan med hot om skilsmässa och att barnen ska tas ifrån henne. Rafea får dock stöd av de boende i byn, de behöver hennes kompetens och det är många som vill kunna använda solenergi.