Svonni vs Skatteverket

2021-09-24

Samiska Ida-Maria kämpar mot de svenska myndigheterna för rätten att göra ett skatteavdrag på 3 000 kr för inköp av en hund. Ska de förstå att hunden är ett verktyg? Eller ska ännu en same tvingas böja sig för den svenska överheten?