The Chapter 115

2021-01-18

Shafagh har varit med om en lång resa, som han beskriver som både geografisk och spirituell. På resan till Sverige började han tvivla på den tro han vuxit upp med.