Unga Sophie Bell

2023-01-11

Efter studenten börjar äntligen det hisnade livet! Så tänker bästa vännerna Sophie och Alice om den stundande flytten till Berlin. Men planerna krossas när Alice under oklara omständigheter försvinner i Tyskland, och Sophie tvingas ta sina första steg ut i vuxenlivet på egen hand. Amanda Adolfssons långfilmsdebut är den andra filmen som erhållit Stockholm filmfestivals långfilmsstipendium.