Winters Bone

2022-08-16

Rek från åk 9 & gymnasiet

Sjuttonåriga Ree har varit tvungen att hoppa av skolan
för att ta hand om sin familj. Hennes kriminella pappa
är försvunnen och om hon inte kan hitta honom riskerar
familjen att förlora det enda de har, sitt hus. “Winter’s
Bone” är en avskalad thriller från det amerikanska
samhällets baksida. En film som förenar engelsk
känsla för diskbänksrealism med amerikanska berättartraditioner.
Ett starkt drama om ansvar, blodsband
och rättvisa.