Aldrig som första gången

2022-08-16

Rekommenderad från åk 7

I Aldrig som första gången berättar fyra personer
om sin sexuella debut. Fyra berättelser som Jonas
Odell haft som utgångspunkt för sin animation.
Fyra berättelser med olika temperament. Roliga,
sorgliga. En är ganska saklig, en annan sorglig
och svart. Alla utifrån heterosexuella erfarenheter.
En finstämd och bitvis rolig kortfilm och en bra
språngbräda att tala om ett känsligt ämne utifrån.